TECHNOLOGIE PRO VENKOVNÍ DLAŽBY

TECHNOLOGIE

Pokládka dlažeb na terče je ideálním a technologicky nejbezpečnějším řešením realizace venkovních ploch z dlažeb. 
 
Při lepení venkovních dlažeb do lepidla, docházelo vždy postupem doby k odlepení a prasknutí jednotlivých dlaždic, jelikož se voda vždy dostala přes spáry do podkladu a při změnách klimatu došlo k pohybu a trhání.
 

Při využití stavitelných terčů s nivelační hlavou, je voda odváděna volně přes spáry do zaizolovaného podkladu, a spádem je odváděna mimo betonový základ. Přitom je pochozí plocha dlažby v rovině.

Velkou výhodou je omezení nutnosti provádět v dlažbách velké dilatační spáry narušující celistvost pokládané plochy.

Pokud řešíte pokládku tzv. volně, bez terčů a betonového základu, je třeba připravit štěrkové zhutněné lože.Dlažbu je možné položit a zapustit s většími rozestupy i do  písku a trávy.

Dodávka může být včetně speciálních ukončovacích prvků, schodů na míru a bazénových okrajových dlaždic se zaoblením, což ostatní výrobci většinou nenabízejí.