Systém proti zpětnému toku vody

Jedná se o komplexní systém zabraňující kontaminaci čisté vody znečištěnou v distribuční síti. 

Zařízení, které vyhovuje normě o prevenci znečištění pitné vody uvnitř budov zpětným proudem. Zpětný tok vody v systému může nastat v důsledku částečného poklesu tlaku, provozem pomocného čerpadla, nadměrnou spotřebou v jedné části systému nebo například vodou odebranou v nouzi požárním hydrantem.

 

Typy zařízení, ve kterých lze instalovat ventil proti zpětnému toku:

  • Vanová směšovací baterie s ruční sprchou
  • Vanová směšovací baterie s připojením ruční sprchy pod okrajem vany