Bezpečnostní ventil

Speciální řady hlavových sprch jsou vybaveny revolučním bezpečnostním systémem.

 
Nečistoty a usazeniny, které se ve vodovodním systému vyskytují, se mohou během používání dostat až do silikonových trysek a ucpat je. V systému o cca 3 barovém tlaku se začne kumulovat velké množství energie.
 

Díky nové bezpečnostní technologii při 50% zanesení trysek začne voda odtékat dvěma speciálními otvory, aby se zmenšil přetlak uvnitř hlavové sprchy. Zároveň tak upozorňuje uživatele na nutnou údržbu, která je velice snadná díky speciální čisticí sadě, kterou obdrží zákazník zdarma při koupi produktu. Jakmile se tlak uvnitř hlavové sprchy opět vrátí do normálních hodnot, bezpečnostní systémové otvory se samy uzavřou.