Zásady ochrany osobních údajů RIVESTI s.r.o.

 

1. Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace pouze v rámci vašeho zadání poptávky, objednávky, dodávky a to na základě vyžádání. Tyto údaje jsou nutné pro splnění vašich požadavků na dodání materiálu, služby nebo zodpovězení dotazu. Jedná se o email, jméno a příjmení, adresu pro vystavení faktury, adresu dodací, telefoní číslo.

Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

  • Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby

  • Zlepšení našich stránek

  • Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory

  • Správu soutěže, propagace nebo průzkum

 

3. E-Komerce Soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku nebo transakce, např. zaslání objednávky, dodávky zboží.

4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné. (zejména je nutné předat vaše kontakty (v případě vaší objednávky) přepravním společnostem) a dále pro účetní účely dané zákonem - vedení účetnictví. Tyto údaje jsou dále dostupné pro kontrolní orgány veřejné moci.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.

5. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

 6. Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, firemním sdělením k vaší objednávce nebo poptávce, zaslání informací o výrobcích,  zasílání faktur, nabídek atd. Následně již váš email nevyužíváme a nezasíláme na něj nová reklamní sdělení.

7. Souhlas
Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí. Máte možnost nás kontaktovat a informovat se o údajích, které máme o vaší osobě uloženy, případně požádat o výmaz údajů.

7. Pověřenec
Pověřenec pro správu osobních údajů: Kontakt : fakturace@rivesti.cz