Archiv článků

Vnější zabezpečení

V průběhu sprchování/koupání zabraňuje speciální těsnění prostupu vody do tělesa.    Voda, která stéká po stěně, nemůže proniknout dovnitř díky sofistikovaným inovacím, které udrží vodu mimo krycí desku. Díky těmto bezpečnostním prvkům se tyto baterie dodávají do hotelů a velkých...

Nízká hlučnost

Technologie silikonového systému umožňuje přitékající vodu a její vibrace zjemňovat a redukovat tak hluk v průměru o 30 až 40 % Dvě zařízení umístěná poblíž kartuše umožňují snížení hluku protékající vody. Průtok vody v hadicích, změny tlaku a průtoku, to vše se kumuluje v podobě hluku v...

Systém proti zpětnému toku vody

Jedná se o komplexní systém zabraňující kontaminaci čisté vody znečištěnou v distribuční síti.  Zařízení, které vyhovuje normě o prevenci znečištění pitné vody uvnitř budov zpětným proudem. Zpětný tok vody v systému může nastat v důsledku částečného poklesu tlaku, provozem pomocného čerpadla,...

Kontrola a čištění

Po instalaci produktů je možné systém otestovat a případně vyčistit. Dle regulace musí být instalatérovi umožněno provádět jednoduché operace pro otestování systému. Funkční komponenty, jako jsou kartuše, filtry nebo přepínače, nejsou již součástí podomítkových těles. Na podomítkových součástech...

Bezpečnostní ventil

Speciální řady hlavových sprch jsou vybaveny revolučním bezpečnostním systémem.   Nečistoty a usazeniny, které se ve vodovodním systému vyskytují, se mohou během používání dostat až do silikonových trysek a ucpat je. V systému o cca 3 barovém tlaku se začne kumulovat velké množství...

Vnitřní zabezpečení

Technologie zabezpečení podomítkového tělesa a k němu příslušných externích částí je jedním z prioritních prvků, na kterém si zakládáme.    Zamezuje rozptýlení vody uvnitř stěny, což zamezuje také vnější infiltrací. Jak na výstupech, tak na vstupech mají podomítková tělesa speciální...

2 CM dlažba: základy

U venkovních dlažeb je důležitá mrazuvzornost a protiskluznost. Nasákovost je u většiny venkovních dlažeb skoro nulová. Protiskluznost můžeme posuzovat i podle hlediska, jestli je plocha s dlažbou krytá či nikoliv. Pevnost materiálu hodnotíme i pro případy, kdy má dlažba...

AX

Dokonalé provedení dlažby v imitaci dřeva. Povrch dlažby není jen nakreslený, ale má i plastickou strukturu, která ještě více přibližuje tuto dlažbu ke vzhledu skutečného dřeva. Formát dlažby 22,5x90 a 25 x 150 cm. Dlažba je retifikovaná, a tím je vhodná pro pokládku na minimální spáry...

Plné znění

Odkaz na Platné zásady společnosti RIVESTI s.r.o.

Na větším formátu dlažby dokonale vynikne kresba

Na velkém formátu dlažby více vyniká kresba kamene, mramoru ale i betonu. Malé formáty svým rastrem spár kresbu rozbijí a ta se vytrácí. Provedení dlažeb je ve třech řadách: Vzhled mramoru,vzhled cementový a 6 základních barev. Velkoformátové dlažby se používají také jako obklady...