Archiv článků

TECHNOLOGIE PRO VENKOVNÍ DLAŽBY

TECHNOLOGIE Pokládka dlažeb na terče je ideálním a technologicky nejbezpečnějším řešením realizace venkovních ploch z dlažeb.    Při lepení venkovních dlažeb do lepidla, docházelo vždy postupem doby k odlepení a prasknutí jednotlivých dlaždic, jelikož se voda vždy dostala...

Stejná barva dlažby na povrchu i uvnitř

Naše dlažby jsou probarvené i uvnitř dlaždice.  Pokud by došlo k poškození tvrdých dlažeb vlivem pádu těžkého předmětu, je i pod povrchem podobný odstín jako na horní ploše a drobné poškození je méně patrné.  Největší význam má ale tato úprava dlažby pro současný standard luxusních...

3D DLAŽBY VE VZHLEDU DŘEVA OD RIVESTI

Naše italské dlažby napodobují co nejvěrohodněji přírodní dřevo. Povrch není jen natištěný ale je zde patrná i struktura, jsou vidět i nahodilé barevné přechody, kresby suků, letokruhů apod.  Můžete si vybrat z několika barevných provedení. Nabízíme vzory dřevěných latí nebo...

Dlažby ve vzhledu dřeva

Hitem posledních sezon jsou dlažby v imitaci dřeva. Seznamte se s keramickou dlažbou, kterou téměř nerozeznáte od skutečného dřeva.  Důležitá je velká nahodilost kresby, dodávaná značkovými výrobci v RIVESTI. Minimální spáry nechávají vyznít velký formát "prken", tak jako u...

Vnější zabezpečení

V průběhu sprchování/koupání zabraňuje speciální těsnění prostupu vody do tělesa.    Voda, která stéká po stěně, nemůže proniknout dovnitř díky sofistikovaným inovacím, které udrží vodu mimo krycí desku. Díky těmto bezpečnostním prvkům se tyto baterie dodávají do hotelů a velkých...

Nízká hlučnost

Technologie silikonového systému umožňuje přitékající vodu a její vibrace zjemňovat a redukovat tak hluk v průměru o 30 až 40 % Dvě zařízení umístěná poblíž kartuše umožňují snížení hluku protékající vody. Průtok vody v hadicích, změny tlaku a průtoku, to vše se kumuluje v podobě hluku v...

Systém proti zpětnému toku vody

Jedná se o komplexní systém zabraňující kontaminaci čisté vody znečištěnou v distribuční síti.  Zařízení, které vyhovuje normě o prevenci znečištění pitné vody uvnitř budov zpětným proudem. Zpětný tok vody v systému může nastat v důsledku částečného poklesu tlaku, provozem pomocného čerpadla,...

Kontrola a čištění

Po instalaci produktů je možné systém otestovat a případně vyčistit. Dle regulace musí být instalatérovi umožněno provádět jednoduché operace pro otestování systému. Funkční komponenty, jako jsou kartuše, filtry nebo přepínače, nejsou již součástí podomítkových těles. Na podomítkových součástech...

Bezpečnostní ventil

Speciální řady hlavových sprch jsou vybaveny revolučním bezpečnostním systémem.   Nečistoty a usazeniny, které se ve vodovodním systému vyskytují, se mohou během používání dostat až do silikonových trysek a ucpat je. V systému o cca 3 barovém tlaku se začne kumulovat velké množství...

Vnitřní zabezpečení

Technologie zabezpečení podomítkového tělesa a k němu příslušných externích částí je jedním z prioritních prvků, na kterém si zakládáme.    Zamezuje rozptýlení vody uvnitř stěny, což zamezuje také vnější infiltrací. Jak na výstupech, tak na vstupech mají podomítková tělesa speciální...